Flytting av stort boretårn, kaia i Larvik

 

 

Tilbake til oversikt