Flytting av hus i Stavern, 2.5.2007

Del 2

 

 

Tilbake til oversikt