Litt forskjellig fra mai 2007 - Oppdatert 7.6.07

Fra hittegodsauksjonen på Torget i Larvik 10.05.2007
Veiskrape som ikke ville mer for egen maskin... 11.05.2007
Type gammel brannbil!
En trekkvogn som ikke ville mer...
Transport av jord i storsekker
Litt skrot...
Litt utfor-kjøringer...
Henger mistet hjulet...

 

Tilbake til oversikt