Bilder av nye tungflaket - i arbeid!

Assisterer KV Nornen med kranløft
Kranhjelp - løfter av ei hytte på en traktor - inne på verkstedet
Skurtresker med defekt bakaksel - transport fra jordet til gård.
Båtberging i Stavern etter hærverk

 

Tilbake til oversikt