Gjennom vår avtale med politiet i Larvik/Lardal og Sandefjord, har vi fått ansvaret med å hente inn og lagre, samt registrere alle "hittede" tråsykler i distriktet. Det vil si at vi henter inn sykler på oppfordring fra politiet og publikum.
Disse registreres i vårt interne sykkelregister og som i neste omgang kontrolleres opp i mot politiets database over stjålne sykler.

Vi sender også hver måned en liste til det sentrale landsbaserte sykkelregisteret, slik at har man rammenummeret på sykkelen, og dette gis til politiet når den eventuelt blir stjålet, så skulle det være gode muligheter for at vi kan spore opp den rette eier om sykkelen skulle komme inn til oss.
Skulle politiet eller sentralregisteret finne ut at din stjålne sykkel står hos oss, vil du etter kort tid motta en skriftlig henvendelse om dette.
Du har også muligheten til å ringe oss om du har rammenummer for å kontrollere om vi har den aktuelle sykkel på lager.
Vi vil da omgående kontrollere vår database for å bekrefte dette eller ikke.
For å få adgang til dette må du først ha meldt sykkelen stjålet hos politiet og ta med deg kopi av anmeldelsen til oss for fremsyning før du slipper inn på lageret.

De syklene som ikke blir hentet, auksjoneres bort etter minimum 3 mnd. lagring.

Her kan du søke i Falck's sykkelregister.